Inskolningsbox

Hundcentret består av ett hundstall med 16 stora rymliga boxar med hundgårdar i direkt anknytning till boxarna via hundlucka, men det finns även fler utrymmen för djuren.

I den första byggnaden som består av Kök/personalrum, kontor finns även en box på 7,5 kvm där all inskolning sker. Även löptikar brukar få vistas där om det är ledigt.

I inskolningsboxen får alla nya hundar vistas vid sitt första tillfälle för inskolning. Den är alltså separerad från alla andra hundar och hundstallet blandas inte in vid första besöket utan vi lär känna varandra lite grann innan hundstallet introduceras.

Här tas även hundar ibland emot vid sitt första tillfälle de vistas hos oss på pensionat.

Inskolningsboxen
Kök/personalrum och kundbesök
Kontor
Personal/kundtoalett