Hundpsykolog – Utredning – Hund

Just nu utförs inga nya utredningar då vidareutbildning pågår.Hur jobbar just jag som hundpsykolog? Vilka värderingar finns?För att skapa mer förståelse för ägaren och för rasen, man går till botten av problemen.
Man kan lättare förklara behov och beteende utifrån hundens perspektiv och råda därefter.

Genom att förklara hur hunden/rasen fungerar och kanske påvisa ett par olika tips i olika situationer beroende på ras. Att kunna visa så kunden/ ägaren lätt kan knyta an till upplevelser och tidigare erfarenheter.

Hur jag som hundpsykolog jobbar
Nedan är min grundtanke i mitt sätt att arbeta. Jag arbetar alltid efter vad jag själv önskar uppnå om jag själv sökte hjälp.

Jag skulle vilja att min hundpsykolog var kunnig vad gäller olika rasers beteenden och behov, så att denne kan vägleda mig och eventuellt även förklara varför min hund beter sig just på ett ”visst” sätt. Jag vill att man ingående ser hur vår livssituation fungerar, vilka former av beteenden som dyker upp i olika situationer och därifrån individuellt analyserar/vägleder mig och min hund.

Jag vill inte att man endast lägger fokus på hunden/rasen utan även på mig som människa/ägare/förare, dvs hur jag agerar vid de tillfällen som man sökt hjälp för. Jag vill ha förtroende för min hundpsykolog med ett gott samarbete och kunna känna stöttning i arbetet med min hund.

Viktigt är då:

1. Förtroende (tystnadsplikt, ärlighet)

2. Kunskap (Raskunskap – beteenden)

3. Samarbete

4. Analys av hund och människa- samarbete

5. Livssituations analys

6. Analys av hundens hälsa.

7. Utforma ett individuellt träningsprogram

8. Stöttning.


Hur går en planering till med Lund Mansion´s Utredning-Hund?

I paketutredning ingår:

Kontakt Nr 1             (Förfrågan/tidsbokning 30 min)
Första kontakt sker via chatt, mail eller sms eller ev samtal (kan vara svår att nå)

Problembeskrivning Hund. Du får redogöra för din hunds problem och beteende vilket läggs som första sida i Er utredning. Bokning till Kontakt Nr 2 sker även här.

Välkomst mail skickas med Er bokade tid.


Kontakt Nr 2                              (Besök varar 1-2  timmar)
Möte för konsultation/Observation/Utredning på Lund Mansion´s Hundcenter.

Alternativt hembesök görs eller där problematiken är värst, detta för att utvärdera graden av problemet om så behövs samt kommande åtgärd. (Du kan även uppvisa där du filmat problemet det gäller.)                    

Efter beteende analys:
Skapas ett individuellt träningsprogram. All träning sker med mjuka metoder och positiv förstärkning.

Jag kontaktar kund när träningsprogram är klart och vi bokar tid för kontakt Nr 3.

Kontakt Nr 3                              (Genomgång 1 tim)
Genomgång av träningsprogram                     
Du får ditt Program mailat till dig och därefter gör vi en genomgång så kunden har förstått. Detta sker på Lund Mansion´s Hundcenter eller enligt ö.k (vissa fall kan ske via telefonen) Här bokas nu även tid till kontakt Nr 4. (ca 1-2 veckor framåt)


Kontakt Nr 4                              (Telefonkontakt på bokad tid 30 min)
Uppföljning för att utvärdera träningsprogrammet på egen hand.

Var väl förberedd med vad du vill delge din hundpsykolog. Skriv ner frågor och funderingar att ha till hands vid samtal. Här bokas nu sista kontakten in. Kunden själv kan välja Återbesök på Lund Mansion eller en telefonkontakt tilll kontakt Nr 5.

Kontakt Nr 5             (Återbesök/telefonkontakt på bokad tid 30 min)

Återkoppling/Utvärdering av utredningen. Kunden får fylla i en utvärdering av utredningen.

Utredning avslutad.


Pris av utredning och vad ingår?

Varje konsultation och planering/träningsprogram görs individuellt och skräddarsys för din hund.

Utredning hund
Grundpris:       Paketpris                                                                                                 2500 kr

Extra rådgivning efter avslutad utredning:                                                         600kr/tim                        

Vad ingår i paket?

  • Konsultation/observation
  • Beteende utredning
  • Symtomanalys
  • Sköldkörtelsanalys
  • Bakgrundsanalys
  • Näringsbristutredning
  • Maskulinitets test för hanar
  • Ledarskapstest
  • Individuellt träningsprogram
  • Vid behov Remiss till annan utredare (veterinär, kiropraktor, mf.l)

Tillägg utöver grundpris:

Milersättning för hembesök                                                                                         30 kr/mil

Träningsintroduktion på Centret + Drop in dagis   dag enligt ök               600 kr / dag

Träningsintroduktion på Centret + dagis (10kort) dagar enligt ök 5000 kr

Träningsintroduktion på Centret + Pensionat                                                       700 kr inkl natt

Bor hunden här på pensionat eller går på dagis så finns fler möjligheter att utnyttja. Jag kan hjälpa till med att starta inlärningen/träningen enligt program.

Träning sker i korta intervaller och det behövs tid för vila mellan passen, hunden får även en annan miljö som den kanske behöver i sin träning. Denna kostnad betalas utöver grundpaket. Träning är skräddarsydd för varje individ och bokad och planerad i god tid.

Betalning sker vid bokning eller minst 7 dagar före påbörjad utredning och är bindande. Återbetalning sker ej. Swish 123 130 48 98, Märkning: Problem och Hundens namn.
Vid uteblivet möte på avtalad tid,  eller senare återbud än 24 tim innan, sker ej ombokning.

Varmt Välkomna så ökar vi förståelsen, och harmonin med din hund 🙂