Hundpsykolog – Konsultation/beteendeproblem

Just nu utförs inga nya utredningar då vidareutbildning pågår. Men med stora påtryckningar utifrån så kommer Lund Mansion´s att öppna upp för konsultationer.

Måndag – Torsdag

En konsultation är inte lika omfattande som en utredning. Den sker muntligt både via telefon och eller besök. Du ansvarar själv för att skriva ner det som är viktigt och de tips du får. Behovet från hundägare har visat sig för stort för att hinna hjälpa många med stora utredningar och kraftfulla träningsprogram. Jag hjälper därför gärna fler med vardagliga problem men som är fullt så besvärliga i vardagen.

Efter en tid i corona och med extremt större hundtäthet överallt i vårt samhälle ökar även problemen och okunskapen. Många har skaffat hund och beteendeproblem är sviter av att man köpt hund som man kanske missförstår, man har köpt en ras man inte vet vilka naturliga behov den har, jobbat hemifrån och varit distanserad, vilket lett till att hunden har inte träffat andra hundar eller människor, aldrig varit lämnad ensam, blivit allt för självständig, skapat sig olater som att tugga sönder saker, utvecklat hundmötesproblematik eller kanske konstant skällande eller bitande etc, etc

Fr o m 230301 finns tider för Besök på plats att boka: 1200 kr / 2 tim

Telefonkonsultationer finns tillgängliga att boka : 400 kr / 1tim

Hur jobbar jag?
För mig är det viktigt att skapa förståelse för ägaren och för rasen/individen, och att man går till botten av problemen.
Man kan lättare förklara behov och beteende utifrån hundens perspektiv och råda därefter.
Genom att förklara hur hunden/rasen fungerar och kanske påvisa ett par olika tips i olika situationer beroende på ras och problem så kan samarbetet och förståelsen öka mellan ägare och hund vilket i många fall minskar problemen som uppstått avsevärt. Att kunna visa/förklara andra situationer för ägaren att lättare relatera till, kan ge upplevelser och tidigare erfarenheter en tydligare bild av hur man kan komma iordning med problemen.
Min grundtanke i mitt sätt att arbeta är att hjälpa hundägare att förstå sin hund och hundens behov. Jag arbetar alltid efter positiva metoder och positiv förstärkning. I grunden handlar de flesta problem om missförstånd, okunskap eller ohälsa. Här försöker man då göra en kartläggning för hur problemen uppstått.
Det är viktigt att se olika rasers beteenden och behov, så att rätt vägledning hänvisas och i många fall även förklaras varför hunden beter sig just på ett ”visst” sätt. Man behöver ingående se hur livssituationen fungerar, vilka former av beteenden som dyker upp i olika situationer och därifrån individuellt analysera och vägleda ägare och hund. Det gäller också att vara medveten om att det inte alltid är enkelt att hitta orsaken till problemen och att träning kräver mycket tid och engagemang. Quickfix funkar aldrig i längden och det är upp till ägarna att ansvara för att träningen utförs. Det hjälper inte att bara gå till en hundpsykolog så är hunden ”fixad” och problemen borta! Det du får av mig, är verktyg att använda i din träning.
Fokus ligger på hunden/rasen och även på dig som människa/ägare, dvs hur man agerar vid de tillfällen som man sökt hjälp för. Viktigt är att ha förtroende för sin hundpsykolog och med ett gott samarbete kunna känna stöttning i arbetet med min hund. För att kunna ha grunden till att kunna kartlägga problem så behövs en ärlighet i relationen och att man som ägare tar emot vägledningen på rätt sätt. Ingen gör alla rätt hur kunnig man än är. Ingen dömer någon, även om man känner sig misslyckad i sitt hundägarskap! Att söka hjälp är ett enormt gott steg för en mer harmonisk framtid med sin hund, vilket redan där påvisar ett stort ansvar och ett gott hundägarskap.

Viktigt är då:

1. Förtroende (tystnadsplikt, ärlighet)

2. Kunskap (raskunskap – beteenden)

3. Samarbete (ägare/hund/hundpsykolog)

4. Analys av hund och människa- samarbete

5. Livssituations analys

6. Analys av hundens hälsa

7. Utforma en individuell hänvisning för en specifik individ

8. Stöttning/förtroende


Hur går en konsultation till hos Lund Mansion´s?

Konsultation/Rådgivning

Vid Besök (vaccinationsintyg krävs för att besöka lokalerna)

Kontakt Nr 1            (Förfrågan/tidsbokning gäller både Besök och telefonkonsultation)
Första kontakt sker via chatt, mail eller sms. Berätta vilken ras, (om du har en blandras, berätta vilka raser som finns i hunden), hundens ålder, kön, sjukdomar, allergier, tidigare liv etc. Ju mer du berättar i förväg desto mer hinner framkomma på vårt samtal. Gör en problembeskrivning. Här får du redogöra för din hunds problem och beteende vilket läggs som grund i Er konsultation. Förbered gärna med film på problematiken om det är möjligt. En film kan ibland säga mer än ord.

Kontakt Nr 2 (Kunden återfår ett svar om bokning och om tillgänglig tid finns)


Kontakt    Nr 3                        (Besök varar Max 2 timmar)
Möte för Konsultation/Observation/Kartläggning på Lund Mansion´s Hundcenter. Vi går igenom problematiken, gör en kartläggning om när/var/ hur problemen uppstår. Delger en inblick i hundens liv för att kunna lägga en grund ur hundens perspektiv.

Efter beteendeanalys:
Individuell bedömning med rådgivning för individen för fortsatt utveckling och träning. All träning sker med mjuka metoder och positiv förstärkning. Tidsbokning för uppföljning bokas ca 3-4 veckor framåt i tiden.

Kontakt Nr 4                     Telefonuppföljning – tidsbokad ( max 30 min)
Kund ringer upp på avtalad tid. En uppföljning görs av det som hänt under tiden efter besöket och hur det gått. Konsultationen avslutad.


Fortsatt konsultation och rådgivning

Besök 600 kr/ 1 tim

Telefon 300 kr/ 1 tim

Kontakt Telefonkonsultation Boka tid via sms och berätta om era problem. ( Info finns högre upp). Var väl förberedd med vad du vill delge din hundpsykolog. Skriv ner frågor och funderingar att ha till hands vid samtal.

Behöver du hjälp i starten för inlärning?

Träningsintroduktion på Centret Lämna din hund hos oss för grundinlärning i olika typer av träning.

600 kr/tim

Träningsintroduktion på Centret i samband med pensionat:

Dubbel pensionats taxa per dag.                                              

Bor hunden här på pensionat så finns fler möjligheter att utnyttja. Jag kan hjälpa till med att analysera beteende starta inlärning/träning enligt planering vid vissa typer av problematik.

Träning sker i korta intervaller och det behövs tid för vila mellan passen, hunden får även en annan miljö som den kanske behöver i sin träning. Denna kostnad betalas utöver. Träning är skräddarsydd för varje individ och bokad och planerad i god tid.

Betalning sker vid bokning och är bindande. Återbetalning sker ej. Swish 123 130 48 98, Märkning: Konsultation/Besök eller Konsultation/Telefon och Hundens namn.
Vid uteblivet möte på avtalad tid, eller återbud senare än 48 tim skriftligt, sker ej ombokning.

Varmt Välkomna så ökar vi förståelsen, och harmonin med din hund 🙂