Hundpensionat

Verksamheten är H-märkt via Sveriges Hundföretagare

Info om priser och tider finns nedan, LÄS NOGA vad som gäller så inga missförstånd uppstår.

Utbildningar som jag som ansvarig innehar är:
Hunddagis/Hundpensionatsföreståndare
Hundpsykolog
Dogwalker/Hundrastare
Pågående instruktörsutbildning
Lund Mansion’s Kennel/Rottweiler (registrerad)
Uppfödarutbildning via SKK
Första hjälpen hund Innehar Hundägarcertifikat

www.sverigeshundforetagare.se

Alla dagar, gäller In- och utlämning där du väljer en specifik tid som vi möter upp dig och din hund , kö kan förekomma.

09.00-10.00 samt 16.00-17.00.

Bokning skall ske MINST 14 dagar före planerad ankomst, och även inskolning. Vid sen bokning finns inte någon avbokningstid att tillgå. Bokning görs och betalning skall göras vid bokningstillfället 14 dagar eller färre före ankomst, eller max inom 3 dagar på Lund Mansion´s konto för bokning i god tid för att bokning skall vara gällande. Ett vaccinationsintyg skall uppvisas vid varje bokning samt vid första gången, även ett försäkringsintyg. Avbokning skall ske minst 14 dagar i förväg för att återfå hela summan. Avbokning som sker efter 14 dagar återbetalas med 50% av totalkostnaden.

OBS! SE MER UTFÖRLIGT OM AVBOKNINGSREGLER LÄNGRE NER PÅ SIDAN Det är kundens egna ansvar att ta reda på vad som gäller!

När bekräftelse fåtts att allt är klart så bokas en inskolningstid. Om det visar sig att hunden inte fungerar hos oss så återbetalas hela beloppet med avdrag på 500 kr för inskolningskostnad. Extra inskolningstillfällen betalas vid bokning och återbetalas ej a 500kr.

In och utlämningsdag går vardera som en dag.

Övriga tider för in/utlämning tillkommer 250 kr och enligt ök!

Mellan 12.30-15.30 kan du ej varken hämta eller lämna din hund mot extra kostnad då Centret har vila och är obemannat, inte heller före eller efter nedanstående tider.

Vardagar (mån-tors)
Tidigaste in/utlämning 08.00 (EJ FÖRE)
Senaste in/utlämning 19.00 (EJ EFTER)

Helger och fredagar
Tidigaste in/utlämning 08.00 (EJ FÖRE)
Senaste in/utlämning 18.00 (EJ EFTER)


Vardagar

1 hund, 400 kr
2 hundar, 650 kr
3 hundar, 825 Kr
4e hunden och fler tillkommer
150 kr/hund. 

Lördag-Söndag

1 hund, 525 kr
2 hundar, 825 kr
3 hundar, 1050 kr
4e hunden och fler tillkommer
200 kr/hund. 

Storhelg/Aftnar

1 hund, 750 kr
2 hundar, 1050 kr
3 hundar, 1275 kr
4e hunden och fler tillkommer
200 kr/hund.


Bankgiro  465-2574 eller Swish 123 130 48 98 märk betalningen med hundens namn.

Hundar som kräver extra omsorg såsom medicinering, löp, pälsvård, tätare rastningar eller annat som är avvikande i ordinarie rutiner tillkommer individuellt tillägg samt ök för detta. Detta gäller även hundar som inte går ut eller in med personalhjälp via luckan utan som varje gång kräver extra hantering utanför rutiner.
Även avgift för förstörelse/nyanskaffning av inredning kan tillkomma beroende på förstörelsegrad. Såsom ex sönderslitna golvmattor, väggar samt viss typ av inredning.

Extra omsorg innebär tillägg och skall meddelas och betalas i bokningen/alternativt om det inträffar under vistelsen betalas tillägget före hunden lämnar Centret. Extra omsorg skall alltså meddelas vid bokningstillfället och så även in och utlämningstider så att rätt prissättning kan göras och bokning fastställas. Extra rastningar är tillgängliga för de hundar som behöver det för att fungera hos oss, vilket då betalas utöver ordinarie pris.


 • Löptik tas emot under förutsättning att man meddelar i god tid. Löp kräver extra städ och omsorg. Höglöp kräver även särskilda platser/boxar och särskilda promenadvägar. Höglöpstikar får inte vistas i stora rastgården och heller inte i samma sektion som okastrerade hanar. Centret skall meddelas dag 1 via sms då tiken börjar löpa även om hon inte anlänt. Detta för att Centret behöver omplanera platser och aktivering för den aktuella hunden.
 • Extra städ och tvätt kontinuerligt pga inkontinens, stressläckage, tarmbesvär, ej rumsren etc. kräver extra omsorg. (Engångsföreteelser räknas inte som avgiftsbelagda då olyckor kan hända utan besvär.)
 • Extra rastning/utgång, medicinering som inte sker vid matning i frukost lunch eller i middagsmålet utan ges på annat sätt klassas som extra omsorg likväl ögondroppar, tandborstning samt annan enklare behandling.

Extra omsorgspriser:

 • Löp 100 kr extra per dag.
 • Ej anmält av första löpdag 500 kr extra avgift för omplanering på kort varsel.
 • Extra städ/tvätt, 100 kr extra per dag och per box.
 • Rastning, ögondroppar, medicinering eller annan extra omsorg 25 kr extra per gång och per hund.

Besökstider/inskolning

Tider finns att boka mån-tors 11.00-14.00. Tar endast emot en bokning med besök med nya hundar per dag. Endast 1 inskolning tas emot per dag. Hundstallet kan endast besökas om det är hundar som inte alls påvisar någon form av stress eller om lokalen är tom. Vi jobbar för att försöka hålla så stressfri miljö som är möjligt.
 

Hur fungerar en inskolning?

Man bokar en inskolning efter att man lämnat alla intyg som krävs, d.v.s. vaccinationsintyg som är gällande samt försäkringsintyg. Man kan då ta med sin hund till centret. Vi träffas i första lilla huset där kontor, kök och inskolningsbox finns, ca 30-60 minuter beroende på antal hundar. Vi skriver in din hund/hundar, ställer frågor och redogör för de frågor som finns. Efter detta så lämnas hunden på inskolningsboxen av sin ägare som sedan lämnar centret och vi övervakar hundens reaktioner via en kamera. Nykomlingen har nu lämnats varav vi snart kommer åter, avläser vårt första möte, kopplar och tar en promenad med hunden. Efter promenaden så bekantar vi oss något intimare, då er hund vanligtvis sökt kontakt med oss. Vi besvarar självklart er hund och vi skapar vårt första närmare intryck av varandra på bästa möjliga vis för en fortsatt god relation. Efter att detta har gjorts återkommer hundägaren och hämtar sin hund och åker hem efter jag berättat hur mötet varit.

InskolningsbesökFörsta besöket/inskolningen ingår i bokning av pensionatvistelse om Lund Mansion´s bokningsregler följs och är kostnadsfri om vistelsen genomförs och har bokats minst 14 dagar i förväg. För att kunna utnyttja den kostnadsfria inskolningen så erhåller kunden en rabatt á 500 kr av Centret, som kan utnyttjas i samband med nästkommande vistelse. (kunden ansvarar själv för att ta upp det vid bokningstillfället). Rabattens giltighetstid är 6 månader från första vistelsedatumet då hunden ankom till Centret och är personlig.

Om avbokningen sker av inskolning, kan en ombokning tillgodoses om den ombokas vid avbokningstillfället. Om kunden avstår från ombokningsmöjligheten återfås ej beloppet á 500 kr vilket har avsatts för den bokade inskolningstiden.

LÄS NOGA VAD SOM GÄLLER! INGA UNDANTAG GÖRS

Betalning för bokning sker samma dag som bokning eller skall finnas på Lund Mansion´s konto inom 3 dagar. Tänk på att er plats är inte säker och kan bokas av andra fram tills betalningen finns på Lund Mansion`s konto. Inga preliminära bokningar går att göra.

Avbokningsförtydligande om gällande; senaste avbokningsdag är samma veckodag som ankomstdag men 2 veckor före.

 • Kund skall avboka vistelse senast 14 dagar före ankomstdag för att återfå hela beloppet av sin vistelse. Avbokas inskolning återfås ej beloppet a 500 kr, vilket betalats på bokningsdagen ihop med vistelskostnaden.
 • Om inskolning samt vistelse genomförs enligt Lund Mansion´s bokningsregler så kommer kunden att återfå en rabatt till ett värde av 500 kr att kunna utnyttja i samband med nästkommande vistelse, med en giltighetstid på max 6 månader från vistelsens första ankomstdag.
 • Kort varsel inskolning (mindre än 8-14 dagar före ankomst) kostar alltid 500 kr och återfås ej. (Dvs vistelsekostnad + 500 kr och ingen rabatt utgår)
 • Akuta inskolningar som sker 0-7 dagar före eller i samband med vistelse kostar alltid 900 kr och återfås ej. (Dvs vistelsekostnad + 900 kr)
 • Redan inskriven hund skall avboka senast 14 dagar före ankomst av vistelse. Avbokning 0-14 dagar före ankomst debiteras med 50% av vistelsebeloppet.

Inskolning utan bokning på pensionat kostar 500kr. Besöket betalas då i förskott vid bokningstillfället och återfås ej.

Alla priser är inkluderade moms och betalas i förskott vid varje bokning till konto, swish eller kontant. Både bokning och betalning för bokningen skall göras omgående för vistelsen, om betalning uteblivit, kommer bokningen inte att gälla och platsen står till förfogande för andra. (Överskrids 3 dagar utebliven betalning så kommer ombokning att krävas.)
 

Varje bokning är bindande.

Första gången upprättas en inskrivning som gör att hunden vid återkommande bokningar gör detta enkelt via förfrågan i text på sms, mail eller chatt. Kunden kommer att få en bekräftelse av oss när hunden har en plats och betalning ska då göras ihop med detta för att säkra platsen.
Du kan alltså inte boka via samtal utan måste även skriva till mig och, sända intyg, in och utlämningstider samt betala.Självklart måste alla hundar vara vaccinerade och försäkring finnas enligt Lund Mansion’s Hundcenter & Pensionats regler.
Du skall uppvisa intyg vid VARJE BOKNING.


Dhppi/dhp max 3 år gammal
pi max 1 år gammal.

Om din hunds vaccinering utgår under vistelseperioden skall den fyllas på före ankoms.

Hund som fyllt 1 år måste för att vistas hos oss fått sin 1 årsspruta före ankomst. (3:e sprutan DHPPI)
Påfyllnads vaccinering rekommenderas att göras minst 1 vecka före ankomst. Detta på grund av att en del kan bli något krassliga efter vaccinering och mest rättvist för er hund är att den med säkerhet mår bra under sin vistelse hos oss.

I priset ingår även måltid frukost, lunch och kvällsmål som finns hos oss. Jag använder Tello, ett svensktillverkat basfoder (Gul säck), vilket innehåller spannmål.


Självklart kan ni ta med eget foder om så önskas men kostnaden är densamma. Om er hund är under någon form av medicinering är det väldigt viktigt att vi får den infon och hur/när din hund skall ha den, vilket skall meddelas vid bokning för att få ett pris som är korrekt, då det även tillkommer avgift för extra omsorg.

Under vistelsen hos oss försöker vi skapa så mycket trygghet och lugn som är möjligt för din hund. Stor del av dagarna är luckan i boxen öppen för att fritt kunna välja om hunden vill vara inne eller ute (om hundarna klarar av att koppla av med den möjligheten och om vädret tillåter).

Hundgårdarna är helt i anknytning till boxarna och har rymliga ytor. Egna rastgårdar med minimumyta på 20 kvm med öppningsbara grindar mellan vardera, om så behövs.  Inredning av hundgårdar med liggplatser i 2 våningar med kryp in i den nedre och med siktbarriärer, plasttak för ljusinsläpp och även ljusslinga.

Det har gjutits en barriär på ca 25-30 cm på insidan av varje hundgård för att motverka grävning in till sin granne. Vissa gårdar är även utrustade med nättak för mer rymningsbenägna eller som vi brukar säga ”flygande hundar” med något mer intresse av den yttre miljön.

Din hund promeneras/aktiveras beroende av individuellt behov 2ggr/dag i naturlig miljö runt vår natursköna omgivning. Alla hundar har tillgång till utevistelse minst 4-5ggr/dag. Extra tillsynstjänster finns enligt ök.

Självklart försöker vi att anpassa behovet för varje enskild individ som har sin vistelse hos oss, det är därför viktigt med bra information i god tid.

Känner du att du vill lämna din hund hos oss är du välkommen att kontakta oss för en bokning.

Förbered varje bokning med ; Datum, in och utlämningstider (se vilka tider som gäller på hemsidan), bild på vaccinationsintyg och skicka förfrågan på sms så går allt fortare.