Lägesuppdatering

Verksamheten är befintlig sedan sommaren 2017 med tillstånd för 40 hundar och 22 katter men uppbyggnaden pågår fortfarande i viss mån. Det står nu ett godkänt nytt hundstall klart med 16 stora rymliga boxar med rastgårdar klart samt ett katthotell med 6 fina rum, också där stora rymliga utegårdar.